Vi har stor erfarenhet av inredningsprojekt inom såväl nybyggnad som ombyggnad av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Vi utgår alltid från kartläggning och analys av förutsättningar och möjligheter för att åstadkomma en unik, lönsam och hållbar lösning för varje enskilt projekt. Vi arbetar bland annat med konceptutveckling, varumärkesanpassning, specialritade möbler, färgsättning och belysning.