Clara Lindencrona och Johan Ahnborg förstärker Ahrbom & Partners ledningsgrupp

Clara och Johan är mångåriga medarbetare på Ahrbom & Partner. Clara har sedan 2008 utvecklat kontorets inredningsavdelning som numera består av fyra personer. Hon har ansvarat för flera av de stora inredningsprojekt som Ahrbom & Partner genomfört. För närvarande är Clara involverad i bland annat den stora renoveringen av Kv Rosenbad och den pågående ombyggnaden av Kulturhuset Stadsteatern. Johan Ahnborg har under lång tid ansvarat för ett stort antal projekt med framför allt inriktning på restaurering och ombyggnad. Han är husarkitekt för domstolsbyggnaderna på Riddarholmen och i Gamla Stan samt för Konsthögskolans byggnader på Skeppsholmen. Johan har ett gediget kunnande i antikvariska frågor och en stor erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Utöver Clara och Johan består ledningsgruppen av Pär Ahlbom, Per Ahrbom, Bosse Ericson, Gunnar Hellman, Anna Kolte, Paul Kvanta och Julijana Nyhaga.