Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmskajen har smygöppnat

Den 2:a april öppnade Stadsarkivet sina nya lokaler i kv Druvmusten 3 vid Liljeholmskajen för allmänheten. Ahrbom & Partner har ritat ombyggnaden av fastigheten för Stockholms fastighetskontor och inredningen för Stockholms Stadsarkiv. Lokalerna, som utgörs av bottenvåningen i bostadsrättsföreningen Berghus 4 samt två 150 meter långa bakomliggande bergrum, inrymmer arkiv, läsesalar, hörsal, utställningsytor och lokaler för administration. Den officiella invigningen av Stadsarkivet Liljeholmskajen sker 10 juni 2019.

Bildkälla: Ahrbom & Partner