Ombyggnaden av Kulturhuset pågår för fullt

I januari 2019 inleddes den tekniska upprustningen av Kulturhuset och Teaterhuset vid Sergels torg i Stockholm. Byggnadernas snart 50 år gamla tekniska system är uttjänta och måste bytas ut. I samband med detta kommer även utvalda delar att återställas till ursprungligt utförande. Ahrbom & Partner är ansvariga arkitekter för projektet, där även ett nytt Besökscenter med entré från Sergels torg samt en vidareutveckling av avdelningen Rum för barn ingår. Beställare: Stockholms stad, Fastighetskontoret