Stora Essingen nybyggnad

Adress: Stenkullavägen
Uppdrag: Nybyggnad
Byggnadsår: 2001-2008
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Paul Kvanta
Beställare: Valspråket Förvaltning

Projektet består av åtta radhus fördelade på två längor. Den triangulära tomten, avgränsad av Essinge IP och Stenkulla-vägen, ger speciella förutsättningar för bebyggelse och mycket arbete har lagts ner på att hitta en relevant byggnadstyp och en riktig disposition av tomten.

Radhusen består av tre våningar med en studio och terrass högst upp. Till varje hus hör en entrégård samt en mindre trädgård.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor