Kv. Stickmaskinen, bostadshus i Riksby, Bromma

Adress: Bergslagsvägen 4-10
Uppdrag: Om- och nybyggnad
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Staffan Bergrahm
Beställare: Stockholmshem

Projektet omfattar upprustning av tio befintliga 40-talshus, samt nybyggnad av två smalhus av den typ kontoret utarbetat åt Stockholmshem. I de befintliga husen har stammar bytts, köken moderniserats och lägenheter utmed Bergslagsvägen ljudisolerats.

De nya smalhusen rymmer vardera tolv lägenheter fördelade på tre våningar. Husen är uppförda med utfackningsväggar med tegel som putsbärare.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor