Kv. Harholmen, bostadshus i Skärholmen

Adress: Ekholmsvägen 337-341
Uppdrag: Nybyggnad
Ansvarig: Anna Kolte
Handläggare: Anna Kolte
Beställare: Stockholmshem

Projektet består av tre nya punkthus med totalt 84 lägenheter. Husen ligger högst upp på den så kallade Skärholmsterassen i en brant slänt vilket innebär 5 våningar från Ekholmsvägen  och ytterligare 3 souterängvåningar i slänten.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor