Stockholmshem inventering

Beställare: Stockholmshem

I ett sedan 1991 löpande utrednings-arbete har Stockholmshems befintliga bostadsmiljoer inventerats. Syftet är att studera i vilken mån dessa miljöer lämpar sig för komplettering med nya bostäder.

Utifrån dessa inventeringar har sedan ett antal ”pärmar” tagits fram över områden med gluggar som bedömts speciellt lämpliga för ny bebyggelse. Dessa pärmar innehåller en mängd insamlat material i syfte att minimera konflikter i eventuella kommande planprocesser.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor