Kv. Nystad 8 och 9, bostadshus i Akalla

Adress: Sibeliusgången 4 och 8
Uppdrag: Ombyggnad / Renovering
Ursprungsarkitekt: Åke Ahlström & Lars Bryde
Byggnadsår: 1974
Ombyggnadsår: 2013
Ansvarig: Anna Kolte
Handläggare: Andreas Engberg (Nystad 8), Julijana Nyhaga (Nystad 9)
Medverkande: Karin Rönner, Vanessa Flavet, Anna Leskaroski
Beställare: Svenska Bostäder / Johan Lundqvist

Kvarteret Nystad i Akalla från mitten av sjuttiotalet ritades av arkitekterna Lars Bryde och Åke Ahlström. Kvarteret består av sex stora skivhus med närmare 100 lägenheter per hus. De pågående renoveringarna är en del av projektet Järvalyftet med målsättning att höja standarden och förbättra husens energiprestanda. Vi har hitintills arbetat med två av de sex husen varav det ena är ombyggt och det andra nu är ute på förfrågan. Stor omsorg har lagts ner på att förbättra kommunikationerna i huset, höja nivån på de gemensamma ytorna och att rusta upp utemiljö och gårdar.

Det ena huset, Nystad 8, har också ingått i satsningen Hållbara Järva, där målet varit att reducera energianvändningen. Det har resulterat i att man kompletterat taken med vinkelställda solfångare. Övriga åtgärder är bland annat tilläggsisolering av grund, tak och fasad, nya lågenergifönster, FTX-ventilation och värmeväxling på avloppsvattnet.

Tack vare ett väl utfört arbete med grannhuset i Kv Nystad 8 har kontoret nu fått beställarens förtroende att fortsätta arbetet även med nästa hus – Nystad 10.

I april 2015 kom också den otroligt roliga nyheten att Projektet Nystad 8 – Sibeliusgången 4 i Akalla, färdigställt i januari 2014 är en av sex nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2015. Att ett renoveringsprojekt i miljonprogrammet nominerats är väldigt spännande. Läs mer om ROT-priset på Stockholms Byggmästareförenings hemsida.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor