Konferensanläggning Lejonet

Uppdrag: Ombyggnad och inredning
Ursprungsarkitekt: Gustaf Wickman
Byggnadsår: 1909
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2018-2019
Ansvarig: Anna Kolte
Handläggare: Malin Holmberg
Beställare: Statens fastighetsverk

Den anrika lokalen i centrala Stockholm ligger i en fastighet som ritades av Gustaf Wickman och byggdes mellan 1906 och 1909. Lokalen hade under 1900-talet förvanskats genom ett flertal ombyggnader och därigenom förlorat många av sina ursprungliga kvalitéer. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalen efter en ny hyresgästs önskemål och behov. Arbetet har utgjorts av att restaurera sekelskiftdetaljer, modernisera alla installationer samt att anpassa lokalerna efter hyresgästens höga krav på kvalité i utförande och material, teknik och säkerhet.

Lokalens tre våningsplan har ritats om till aula, konferens- och kontorsrum samt catering och representationsytor. Alla rum har totalrenoverats och stor omsorg har lagts vid att åstadkomma funktionella och vackra rum genom att använda standardprodukter inom både bygg och installation på kreativa och oväntade sätt. Av ursprungsarkitektens arbete fanns det främst stuckatur, trädetaljer och partier kvar. Dessa utgjorde grunden för både nya materialval och färgsättning, men där nya tillägg har en tydlig samtida utformning karaktäriserad av ribbverk och cirkulära former.

Resultatet av ombyggnaden har blivit en fullt utrustad och flexibel konferensanläggning där den ursprungliga arkitekturen med sin materiella kvalité och sitt uttryck återigen har fått en framträdande roll.


Foto: Ahrbom & Partner