Skrapan – Galleria

Adress: Götgatan 78
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Paul Hedqvist
Byggnadsår: 1959
Ombyggnadsår: 2004-2007
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Ulrik Blomqvist
Beställare: Svenska Bostäder
Projektledning: Christer Danielsson

”Skrapan” består av flera olika delar; ny galleria, kontor, studentbostäder, bostäder, restaurang och skybar. Paul Hedqvists 50-talsanläggning har kompletterats med ett bostads/affärshus söder om Skrapan, en ny entrébyggnad i glas mot Götgatan, samt en skybar på toppen.

Den nya gallerian inryms både i de ursprungliga och de nybyggda delarna. Gallerian, med sin mix av mode, media och sport, är uppbyggd kring tre torg; Entrétorget mot Götgatan – hela anläggningens centrala rum med café och entré till höghuset, Lilla torget, också i gatuplan och med egen entré från gatan, samt Mediatorget (f.d. Allmänhetens hall) med servering och demoyta för teknikprodukter.
Den väldiga omvandlingen till trots, fanns en högt ställd ambition att återställa Skrapans centrala rum till så nära originalskick som möjligt. I allmänhetens hall frilades betongstommen med sin högklassiga yta och rummet fick tillbaka sitt ursprungliga överljus. I de nybyggda delarna valdes material som stämmer med Skrapans grundidéer om sparsamhet och enkelhet, men precision i utförandet. De tongivande materialen är glas, aluminium och terazzo.

I projekteringen användes det vårdprogram, daterat 2001-10-05, som utarbetats av Ahrbom & Partner i ett tidigare skede.

Gallerian öppnade i september 2007.


Foto: Åke E:son Lindman