Kv. Uggleborg Stockholm Tourist Center

Adress: Vasagatan 14
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Ivar Tengbom
Byggnadsår: 1934
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2010
Ansvarig: Anna Kolte
Handläggare: Anna Kolte
Beställare: Vasakronan / Göran Kölgren och Tobias Edberg
Hyresgäst: Stockholm Tourist Center

Uppdraget innebar att i en befintlig spatiös butikslokal på Vasagatan, mitt emot Centralstationen inrymma Stockholm nya turistbyrå som flyttade från sitt tidigare läge i Kungsträdgården.
I uppdraget ingick att skapa en ny tillgänglig entré, ett generellt luftigt rum som skulle gå att använda flexibelt för olika typer av utställningar, nya kontorsarbetsplatser och övriga personalutrymmen med förråd. Kontorsarbetsplatserna placerades på en entresol med möjlig överblick ut i lokalen.
Alla installationer placerades osynligt ovan ett vitmålat nätundertak. I undertaket integrerades allmänljus och kontaktskenor för fri placering av spotar.

För inredningen svarde Jan Ytterborn på Spacewalk.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor