S:t Botvidsgården

Adress: Häggstavägen 6, Huddinge
Uppdrag: Nybyggnad
Byggnadsår: 2016
Bruttoarea: 425m²
Ansvarig: Bosse Ericson
Medverkande: Jakob Ryngen
Beställare: Svenska Kyrkan

Bakgrund
S:t Botvids begravningsplats vid Albysjön i Huddinge kommun invigdes 1956. Kapell och ekonomibyggnader ritades av Sture Frölén och stod färdiga 1961 och en serveringsbyggnad invigdes 1971. Serveringsbyggnaden, som betjänade anläggningen med begravningskaffe och enklare servering, brann ned till grunden sommaren 2012 varefter ett beslut om återuppbyggnad fattades.

Projektet
Den nya byggnaden är uppförd i ett plan, med en centralt placerad dagsljusbelyst serveringsyta som rymmer 90 sittande gäster. Serveringsytan är omgiven av två mindre rum för 40 respektive 20 personer. De tre rummen är avskiljbara med vikväggar, vilket åstadkommer en flexibel lokal med kapacitet för totalt 150 gäster. Entrén med angränsande kapprum och toaletter är placerad i norr och i söder finns kök med godsmottagning. Fasaden är klädd med liggande kiseldioxidbehandlad furupanel och taken är sedumbeväxta. Interiören är präglad av tydlig materialitet genom användandet av kalkstens- och trägolv samt exponerade limträbalkar. Projektet utfördes som en totalentreprenad av byggnadsfirman G Insulander AB i Strängnäs.

Byggnaden, som avstyckats som en egen fastighet skild från kyrkogården, invigdes hösten 2016 och gavs av församlingen namnet S:t Botvidsgården. En extern entreprenör driver idag servering och cateringverksamhet i det välutrustade köket.


Foto: Anders Fredriksén