Ambassaden i Peking – tillbyggnad

Adress: Dongzhimenwai Dajie, Beijing
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom
Byggnadsår: 1971
Ombyggnadsår: 2012
Bruttoarea: 170
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Julijana Nyhaga
Beställare: SFV, Statens fastighetsverk / Helen Axelsson

Projektet omfattar till- och ombyggnad av två små gästhus till ett kontorshus på Svenska Ambassadens anläggning i Peking. Gästbostäderna som var sammanlänkade av en tegellagd liten gård med mur, har byggts ihop med bevarad mur som del av den nya länkbyggnadens yttervägg. Övriga tillagda väggar är av lättare karaktär i trä med stora glasade partier. Länkbyggnaden har täckts med samma typ av betongtegeltak som övriga hus och rymmer nu arbetsplatser för femton personer.

Anläggningen ritades ursprungligen av Nils Ahrbom 1965 – 1971 för Sveriges Ambassad i det då nya ambassadområdet i Pekings utkant. Hela anläggningen består av ett antal låga tegelbyggnader i kinesiskt tegel grupperade efter klassisk kinesisk byggnadstradition och har en fin detaljering med svartbrända tegelaccenter i det gråa murverket och med dekorativa vita betongomfattningar runt fönster och orangeröda trädetaljer. Gästhusen lades till 1980 och 1997 och är ritade av Hando Kask, tidigare medarbetare till Nils Ahrbom.

Kontoret har även sammanställt ett vårdprogram för hela anläggningen 2009 samt ritat en tillbyggnad för viseringen 2010.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor