Centralpalatset

Adress: Tegelbacken
Uppdrag: Förstudie
Ursprungsarkitekt: Ernst Stenhammar, (tillbyggnad Sven Markelius)
Byggnadsår: 1898
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 1928
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Andreas Engberg
Antikvarie: Johan Engström, AIX
Beställare: Statens Fastighetsverk, Andreas Holmgren
Projektledning: Urban Nicklasson / Forsen Projekt

Centralpalatset av Ernst Stenhammar är en välkänd siluett för många stockholmare såväl som stockholmsbesökare. Ljusreklamen på västfasaden lyser upp Tegelbacken och är väl synlig från broarna över Strömmen, precis som man tänkte sig redan 1898. Huset är Sveriges första kommersiella kontorshus och ett utmärkt exempel på dåtidens framstegsoptimism. Hustypen var redan vanlig i USA och det är också där man hämtat inspirationen inom både byggteknik och arkitektur. Utvändigt har huset fortfarande kvar mycket av sin ursprungliga elegans, men invändigt märks tidens gång desto tydligare.
Huset är statligt byggnadsminne sedan 1993 och alla förslag till förändring tas fram i nära samarbete med antikvarisk kompetens såväl som med byggherren.
I samband med en översyn och underhåll av tekniska installationer har Ahrbom & Partner nu utrett möjliga förbättringar av de allmänna utrymmena i huset. Sammanfattningsvis finns stor potential att göra huset till en vackrare, trivsammare, och mer enhetlig arbetsmiljö i samband med att klimat och tekniska installationer förbättras. Ett gyllene tillfälle så att säga.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor