ECDC Karolinska Institutet Campus Solna

Uppdrag: Parallellskiss
Ansvarig: Per Ahrbom och Bo Ericson
Beställare: Akademiska Hus

Europeiska Smittskyddsmyndigheten -ECDC är den enda EU-myndighet med huvudsäte i Sverige. Den är idag inhyst i gamla Tomteboda Blindinstitut som ligger inom Karolinska institutets område. I syfte att undersöka möjligheterna till en expansion bjöd Akademiska Hus in tre arkitektkontor till parallella uppdrag.

Vid sidan av vårt huvudförslag, som bestod av en fristående nybyggnad kopplad till det gamla huset via en glasad länk, presenterade vi också ett alternativ, utanför det anvisade området. Tungt vägande logistik- och energiskäl ledde till en lösning med en lång tillbyggnaden mot norr, parallell med den gamla byggnadens entrélänga och helt ihopbyggd med dess flyglar. Tillbyggnaden förbinder de tidigare återvändsflyglarna med varandra och möjliggör samtidigt en överglasning av gårdarna. Därmed hamnar också den gamla byggnadens norrvända ytterväggar inomhus vilket ger en dramatiskt reducerad energiförbrukning.

Akademiska Hus valde att låta Ahrbom & Partner gå vidare med det alternativa förslaget.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor