Gamla biblioteket – KTH Hus 43:2

Adress: Valhallavägen 81
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Erik Lallerstedt
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 2004-2005
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Paul Kvanta, Steve Mckay
Beställare: Akademiska Hus
Hyresgäst: IVL Svenska miljöinstitutet AB
Projektledning: Ebab/Anders Långström

Sedan KTH:s nya bibliotek KTHB stod klart, våren 2002, har Erik Lallerstedts gamla biblioteksbyggnad (tillbyggd av Nils Ahrbom) väntat på en ny verksamhet.

I maj 2005 avslutades renoveringen och ombyggnaden av det statliga byggnadsminnet och den nya hyresgästen IVL Svenska Miljöinstitutet AB kunde flytta in. IVL:s verksamhet kräver både moderna laboratoriemiljöer och kontorsarbetsplatser av olika karaktär.

Arbetet har bestått i att anpassa det gamla huset för denna nya verksamhet och samtidigt förtydliga arkitektoniska grepp som hållits tillbaka av den gamla verksamheten. Central i anläggningen är det överbelysta galleriet som skiljer det ursprungliga huset från tillbyggnaden. Efter ombyggnaden löper galleriet genom hela huset, från gavel till gavel.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Åke E:son Lindman / Ahrbom & Partner Arkitektkontor