Handelshögskolan i Stockholm

Adress: Bertil Ohlins gata 5
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Ivar Tengbom, Åke Ahlström
Byggnadsår: 1925
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2008-2010
Ansvarig: Per Ahrbom, Gunnar Hellman
Handläggare: Paul Kvanta
Beställare: Handelshögskolan / Lars Burstedt, Håkan Johnsson
Projektledning: Grontmij/Vincent Åbom

Projektet omfattade om- och tillbyggnad av Kv Sandgropen 7, Handelshögskolan i Stockholm. Det urprungliga huset är ritat av Ivar Tengbom och stod färdigt 1925. På sjuttiotalet byggdes skolan till med en kontorsdel mot Kungstensgatan och två hörsalar mot Saltmätargatan, arkitekt Åke Ahlström. På nittiotalet grävde man ut gården för att kunna bygga en hörsalsavdelning under jord, ritad av Tengbom arkitekter. Handelshögskolan är blåklassad i Stockholms Stadmuseums kulturhistoriska klassificering av Stockholms innerstad och motsvarar därmed kraven för byggnadsminnesförklaring enligt kulturminneslagen. Handelshögskolans lokaler var, i ett internationellt perpektiv, gamla och omoderna. Kontorsdelarna led av låg teknisk standard och det saknas större rum för social interaktion. Vidare hade en anpassning till EU-standard, vilket innebar en förlängning av utbildningen, skapat behov av fler lärosalar. Detta sammantaget låg till grund för om- och tillbyggnaden av skolan. Projektet innebär, i korthet, att hörsalarna mot Saltmätargatan har ”lyfts” en våning och infogats i ett nytt femvånings kontorshus. Över den då kringbyggda gården byggdes ett tak på en sådan höjd, att ett ansenligt, högt placerat fönsterband löper runt hela gården. För att säkerställa att gården blir ljus och luftig är taket perforerat av stora lanterniner. Hela takytan har klätts med ljudabsorbenter. Gården är anläggningens fokus och till den knöts samlande funktioner som kafé, bibliotek, läsplatser m.m. En ny entré skapades mot Saltmätargatan i den befintliga huvudaxeln. I det gamla huset skapades nya lärosalar på ytor som frigjordes när kontorsarbetsplatser flyttar till det nya huset.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Åke E:son Lindman