KTH Hus 43:14

Adress: Teknikringen 8
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom
Byggnadsår: 1960
Ombyggnadsår: 2010-2013
Bruttoarea: 9500 m² + tillbyggnad om 3000m²
Ansvarig: Bosse Ericson / Per Ahrbom
Handläggare: Pär Ahlbom
Beställare: Akademiska Hus / Jan Kron
Hyresgäst: KTH / Projektledare Ben Elfman
Projektledning: WSP / Nicklas Bodaxel

Hus 43:14 byggdes ursprungligen för ämnet flygteknik. Byggnaden består av en högdel i 7 våningar och 5 st laboratoriehallar. Exteriören är delvis förändrad vid en stor ombyggnad 1996, då fyra akustiklabb infogades i labbhallarna.

I projektet ingår rivning av byggnad 43:13, öster om 43:14, för att möjliggöra tillträde och transporter till hallarna.

Institutionerna i huset tillhör Skolan för teknikvetenskap och är idag Farkost & Flyg samt Mekanik. Tanken med detta projekt är att även Hållfasthetslära, som tillhör samma skola, samt skolans utbildningskansli, ska flytta in. Ombyggnaden ska genomföras med hyresgäster kvar i huset.

Huvudgreppet är att bygga till högdelen norrut och hallarna österut, precis som arkitekten angav i sin presentation av projektet i tidskriften Arkitektur 1965. I nybyggnaden och den utvidgade Hall 4 placeras Hållfasthet, som får egen entré och ett nytt trapphus i norra änden.

Huset är en del av den tradition med anor från 1917 med val av äkta material, om än i en modernare variant . Nils Ahrbom använde ett rött tegel, betong, koppar och grå eternit i slätt och sinuskorrugerat utförande. Eterniten är idag utbytt mot eloxerade aluminiumkassetter i en obestämbar glänsande kulör och tegelbröstningar. De nya fasaderna med högvärd isolering kläs åter med fibercementskivor.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor