Kontors- och affärshus på Götgatan

Adress: Götgatan 72-78
Uppdrag: Nybyggnad
Byggnadsår: 1998-2000
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Henryk Åkesson
Beställare: Skanska

Kontors- och affärshuset på Götgatan utgör del av kvarteret Gamen, där även Skrapan och ett flertal bostadshus ingår. Det är utformat med stora öppna kontorsytor i fasad och mittkärnor för slutna rumsfunktioner. Fasaden är uppbyggd med pelar/balk-stomme som putsats i ljus grå kulör. Utfackningarna består av horisontella glaspartier förlagda i olika liv. Mot Åsögatan är butiksfasaderna indragna längs en dubbelhög arkad med ett tak av cederträ. Projektet rymmer också en större överglasad gård som disponeras av kontorshyresgästerna.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor