Kv. Proppen, Hammarby Sjöstad

Adress: Textilvägen/Hammarby allé
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Byggnadsår: 1937, 1946
Ombyggnadsår: 2006-2007
Ansvarig: Per Ahrbom / Anna Kolte
Handläggare: Paul Kvanta
Beställare: Ljungberggruppen, Carola Lavén

Det ursprungliga huset byggdes i två etapper 1937 och 1946 och har därefter genomgått olika förändringar bl. a en partiell trevånings påbyggnad i slutet av 1990-talet. I samband därmed kortades huset tolv meter för att ge plats åt den nya Hammarby allé. Vårt uppdrag var att projektera en trevånings påbyggnad på den befintliga lågdelen mot Hammarby Allé, samt en ny vindsvåning över hela huset. Beställaren, såväl som Stadsbyggnadskontoret, önskade att uttrycket skulle vara samtida för att man på så vis ska kunna avläsa olika epoker i huset. Den nya påbyggnaden är utförd som en elementbyggd dubbelskalsfasad där ett antal element skjuter ut för att ge fasaden dynamik. Fasaden är byggd och monterad av Flexfasader/Örebro. Vi har även projekterat omgestaltning och renovering av befintliga fasader. I samma kvarter har Einar Mattsson uppfört ett bostadshus. För interiör gestaltning har Claes Dahlgren Arkitektkontor svarat.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor