Kontorshus på Östhammarsgatan

Adress: Östhammarsgatan 70
Uppdrag: Programhandling
Byggnadsår: 1956
Kulturklassning: Gulklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Paul Kvanta
Beställare: Aberdeen

Fastigheten från 1956 besitter många av de kvaliteter som förknippas med god 50-talsarkitektur – elegant detaljering och materialbehandling, yteffektivitet och rationalitet. Efter ett flertal ombyggnader hade dock huset tappat något av sin ursprungliga skärpa. Vårt uppdrag bestod i att projektera för en total ombyggnad med god uthyrningsflexibilitet som mål. Vi ombads också att ta ett gestaltningsmässigt helhetsgrepp och att återge huset sin ursprungliga karaktär, konceptuellt snarare än stilmässigt.

Efter programhandlingsskedet sålde beställaren fastigheten och vårt uppdrag avslutades.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor