Polishuset Kronoberg

Uppdrag: Parallellt Uppdrag
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Henryk Åkesson, Bo Lidberg
Beställare: Specialfastigheter

Syftet med uppdraget var att ge förslag till nybyggnad på kvarterets gård samt en övergripande lösning på kvarterets kommunikationsstruktur.

I förslaget inryms de nya funktionerna dels i en ¾-cirkelformad byggnad med glasad atriumgård och dels i ett smalt skivhus som binder samman fristående flygelbyggnader. Centralt i förslaget var ambitionen att skapa ett gårdsrum av hög kvalitet.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor