KTH 43:12 Ombyggnad för Byggteknik & Design

Adress: KTH Campus Valhallavägen
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom
Byggnadsår: 1957
Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2014
Bruttoarea: 4878 kvm
Ansvarig: Pär Ahlbom
Handläggare: Kristin Borg
Medverkande: Mattias Almén, Maki Yoshida, Harald Zetterström, Jakob Ryngen, Jonas Prenner
Beställare: Akademiska Hus

I tidigare laboratoriehallar byggs framtidens undervisningslokaler för Byggteknik och Design. Enkla material och en synlig konstruktion bevarar byggnadens industriella karaktär. Likaså tillåts de nya tekniska systemen till stor del att vara synliga och läsbara i byggnaden och blir samtidigt en del i utbildningens pedagogik.

De nya datorintensiva undervisningsrummen ger möjlighet till komplexa digitala laborationer såväl som klassiska föreläsningar. Rummen präglas av öppenhet genom många glaspartier som skapar kontakt mellan olika rum, verksamheter och personal. Delar av laboratoriehallarna bibehålls med full takhöjd och för ner dagsljus från det stora norrfönstret genom hela byggnaden.

Projektet har en hög miljöambition och kommer att förbättra byggnadens energiprestanda genom bland annat värmeåtervinning, effektivare belysning och nya isolerglas i befintliga fönsterbågar.

Läs mer om projektet på Akademiska Hus hemsida.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Fotomontage Ahrbom & Partner Arkitektkontor