Kungliga Myntet

Adress: Hantverkargatan 5
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Johan Fredrik Åbom
Byggnadsår: 1850
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Paul Kvanta
Beställare: Vasakronan

Samuel Owens mekaniska verkstad från början av 1800-talet kompletterades 1850 med nya byggnader av J.F. Åbom. Kungliga Myntverket flyttade in och producerade där alla svenska mynt ända fram till 1970-talet. Lokalerna stod tomma när A&P Arkitektkontor fick uppdraget att projektera en total ombyggnad. Byggnaden, som är Statligt byggnadsminne, var i ganska dåligt skick och det beslutades bland annat att gjuta ett helt nytt bjälklag för bottenvåningen. I uppdraget ingick även att omvandla råvinden till attraktiv kontorsyta.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor