Kv Diana

Adress: Brunnsgränd
Uppdrag: Ombyggnad
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2005
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Gunnar Hellman
Beställare: Gyllenforsen

Huset härstammar från 1600-talet och har byggts om och till många gånger under årens lopp. Det centrala trapphuset med sina kryssvalv är ett av Gamla Stans bäst bevarade. I entré och källarplan huserar den kända restaurangen Källaren Diana, resten av huset används som kontor.

Eftersom husets tekniska system blivit föråldrade ombads vi projektera för en ombyggnad. En särskild utmaning blev att förse den gamla, kulturskyddade (blåklassade) byggnaden med kyla. De två vindsvåningarna fick utöver nya installationer också helt ny planslösning.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor