Kv Styrpinnen 15

Adress: Näckströmsgatan 1
Uppdrag: Detaljplaneändring, Detaljplanskiss 2009
Ursprungsarkitekt: T. Stenberg och E Lallerstedt
Byggnadsår: 1901
Kulturklassning: Grönklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Beställare: Vasakronan, Mats Enander

Uppdraget innebar att för Vasakronans räkning föreslå en utökad byggrätt i form av en påbyggnad av ett befintligt hus. Förslaget låg till grund för en ny detaljplan som antogs 2009.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor