Rådhuset – Parallellt uppdrag

Adress: Scheelegatan 7
Uppdrag: Parallellt Uppdrag
Ursprungsarkitekt: Carl Westman
Byggnadsår: 1915
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ansvarig: Per Ahrbom
Beställare: Vasakronan

Stockholms tingsrätt behövde öka sina ytor och Vasakronan bjöd in till parallella uppdrag i syfte att utreda hur en tillbyggnad av det befintliga rådhuset skulle kunna se ut. Fyra kontor ombads lämna förslag. Varje kontor fick sin bestämda plats att arbeta med och vi studerade tillbyggnadsmöjligheter i anslutning till vallgraven mot parken, väster om Rådhuset.

I förslaget läggs en smal administrationsbyggnad längs med Agnegatan. Denna länkas till rådhuset via en inglasad passage ovanpå den befintliga ”vindbryggan”. Med vinkelställda glaspartier i fasadens rutnätslayout avsåg vi att skapa en vågrörelse i kontrast till det statiska rutnätet.

När förslagen offentliggjorts uppstod en livlig debatt kring hur ett byggnadsminne som rådhuset får byggas till. Reslutatet blev att Vasakronan och tingsrätten beslöt sig för att försöka lösa lokalbehovet med en expansion inne på rådhusets gårdar, ej synliga utifrån.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor