SU – Södra huset, Frescati C5D5

Adress: Frescati
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: David Helldén
Byggnadsår: 1971
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2011
Bruttoarea: 1200m²
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Clara Lindencrona
Inredning: Clara Lindencrona
Beställare: Akademiska Hus/Stockholms Universitet/Jana Roeznieks
Hyresgäst: Stockholms Universitet/Lotta Ungerth
Projektledning: TIBI/Per Eriksson

Lågdelens översta våning, husdel C5 och D5 har sagts upp av biblioteket och har stått tomt. På uppdrag av Universitetet har vi ritat en programskiss, bygghandlingar och inredning för IT Media med ca 90 medarbetare.

Vår metafor för projektet var rummet som en stad, där storrummet kompletterades med ett antal resursrum, som byggnader längs Biblioteksgatan och Parkgatan. I centrum ligger det stora pausrummet med pentryn mm.

Färgsättningen utgick från de två signalfärgerna för husdelarna C och D, orange och grönt, i övrigt vitt och grått. För att få en rimlig akustisk miljö har taket försetts med absorbenter mellan de synliga TT-kassetterna och golvet med textilgolv i plattor.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor