Bibliotek Plattan & Kulturhusets huvudentré

Adress: Sergels Torg
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Peter Celsing
Byggnadsår: 1974
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2010
Bruttoarea: 2000m²
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Julijana Nyhaga
Inredning: Clara Lindencrona
Beställare: Stockholms Fastighetskontor / Jan Lind
Hyresgäst: Kulturhuset / erik Sjöström, Helena Gomér
Projektledning: KNSS projekt AB / Denny Sandberg, Anna Lysholm

Projektet har innefattat ombyggnad, inredning och färgsättning av Kv Skansen 23, plan K1 i Kulturhuset i Stockholm.

Plan K1 som ligger i nivå med Sergels torgs nedre gångplan, Plattan, har byggts om till Kulturhusets nya huvudentré med en stor informationsdisk och det nya Bibliotek Plattan med konstrum, galleri, och läsescen. Här har också skapats en barnvagnsparkering för kulturhusets alla barnvagnsgäster, småbutiker och restaurang Kulturhuset Stories i ett öppet sammanhang. De allmänna toaletterna har byggts om till ett gemensamt ovalt förrum med access till många små wc, skötrum samt tillgängliga wc.

Kontakten mellan husets östra och västra delar har öppnats upp genom att den mörka korridorliknade passagen rivits och ersatts med ett ljust och öppet rumsamband som också erbjuder nya spännande verksamheter. De nya funktionerna ryms till stor del inom den öppna planlösningen och en ursprunglig tillgänglig entré till Klarateatern har kunnat öppnas upp. Restaurangen har fått en egen sommarentré i fasad mot torget samt en uteservering på Plattan.

Ombyggnaden har syftat till att vitalisera hela Kulturhusets bottenvåning samt att ge Kulturhuset en generös och öppen huvudentré direkt ut mot Sergels torg.

Huset ritades ursprungligen av Peter Celsing som vann tävlingen om ett nytt Kulturhus vid Sergels torg i stockholm 1966. Kulturhuset byggdes i etapper och stod klart att tas i bruk i sin helhet 1974. På plan K1 fanns från start 1971 fram till 1990 den välbesökta och uppmärksammade Läsesalongen med bl.a. tidskrifter, musiklyssning och sagogropar för barn.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Mats Adsten