S:t Botvids Krematorium, Huddinge

Adress: S:t Botvids Kyrkogård, Huddinge
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Sture Frölén
Byggnadsår: 1961
Ombyggnadsår: 2010
Bruttoarea: 2200m²
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Jasmina Jovanovic Holm
Beställare: Svenska Kyrkan
Projektledning: COWI AB

Huddinge Krematorium stod färdigt 1961 och ritades av arkitekt Sture Frölén. Krematoriet utgörs av Stora kapellet till vänster och Lilla kapellet till höger och däremellan en låg entréhall med utsikt ner mot Albysjön. Söder om Stora Kapellet ligger expeditionslokaler.
I källarplanet, ligger bisättningsrum, insättningsrum och ugnsrum.

Svenska Kyrkan i Huddinge har nu beslutat att installera nya ugnar och samtidigt passa på att förbättra arbetsmiljön, byta övriga uttjänta tekniska installationer samt att skapa en värdig och mer cermoniell miljö för de anhöriga som vill bevittna insättningen. Det ska ske bla med hjälp av en ny anhörigentré, flexibla avskärmningar som medger dubbeluttnyttjande av rummen och belysning som ska kunna regleras för att passa både arbete och ceremoni.

Huset tillhör en modernistisk tradition med fina gedigna material i kapellen och entréplanet. Detta bibehålles oförändrat.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor