Stockholms Stadsbibliotek

Adress: Odengatan 63
Uppdrag: Inredning
Ursprungsarkitekt: Gunnar Asplund
Byggnadsår: 1928
Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum
Ombyggnadsår: 2003
Ansvarig: Per Ahrbom
Inredning: Josefin Backman
Beställare: Stockholms Stadsbibliotek

Beställaren önskade en delvis ny disposition av bibliotekets centrala rum. Drygt sjuttio år efter byggnadens färdigställande finns inte längre något behov av den ”diskreta övervakning” som den ursprungliga, centralt placerade disken skulle ombesörja. Besökaren ska istället mötas av en öppnare attityd. Detta får sitt fysiska uttryck i rotundans decentraliserade plan, där besökaren får ta över centrum. Projektet har genomförts i samarbete med Arkitekturmuseet och Stockholms stadsmuseum.

Materialen i den nya inredningen är, liksom i originalinredningen, mahogny, linoleum, mässing, glas och läder.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor