Vårby Gårds kyrka

Adress: Vårby Gård
Uppdrag: Åtgärdsprogram för belysning & färgsättning i församlingshemmet
Ursprungsarkitekt: Harald Thafvelin
Byggnadsår: 1975
Ombyggnadsår: 2011
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Jasmina Jovanovic Holm
Beställare: Svenska Kyrkan i Huddinge / Christer Pettersson

Kyrkan med församlingshem är berömd för sin säregna arkitektur och färgsättning. Församlingen ville se över belysningen och färgsättningen för att anpassa lokalerna till delvis nya verksamheter. Kyrkan är kulturminnesskyddad och åtgärderna krävde tillstånd från Länsstyrelsen. Belysning i samarbete med Maria Hildeby på ECO.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor