Centralposthuset

Adress: Vasagatan / Mäster Samuelsgatan
Uppdrag: Ombyggnad och restaurering
Ursprungsarkitekt: Ferdinand Boberg & Franz Gustaf Dahl
Byggnadsår: 1898-1903
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 2005-2008
Bruttoarea: 40000m²
Ansvarig: Per Ahrbom, Gunnar Hellman
Handläggare: Paul Kvanta, Pär Ahlbom
Fast inredning: Moulienne Giesecke
Lös inredning: Reflex Arkitekter / Anna Cyrén
Beställare: Statens Fastighetsverk / Peter Ohrstedt
Hyresgäst: Regeringskansliet / Christer Wadelius
Projektledning: Hifab AB / Hans Waldeus

Centralposthuset på Vasagatan är sen i maj 2008 hem för Arbetsmarknadsepartementet, Näringsdepartementet och delar av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den väldiga borgen med plan av Franz Gustaf Dahl och fasader av Ferdinand Boberg hör till den svenska nationalromantikens höjdpunkter. Huset består av sju huskroppar organiserade kring fyra gårdar, varav två är överglasade. En stor del av vårt arbete har gått ut på att skapa överblick och orienterbarhet i den något labyrintiska interiören.

Byggnadens mest kända rum – Boberghallen (posthallen) – står efter ombyggnaden i förbindelse med en ny konferensavdelning i källarplanet. Två igensatta öppningar, ursprungligen gårdsrum, har tagits upp och därmed har en vertikal öppenhet mellan källaren och entréplanet skapats.

I projektet har vi strävat efter ett konsekvent användande av ett fåtal material som natursten/klinker, linoleum, cederträ, glas och stål. Ombyggnaden av Centralposthuset är Statens Fastighetsverks största projekt hittills.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Åke E:son Lindman