Huvudbyggnaden – KTH Hus 43:3

Adress: Lindstedtsvägen 3-5
Uppdrag: Ombyggnad och restaurering
Ursprungsarkitekt: Erik Lallerstedt
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 1992-96
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Bosse Ericson
Inredning: Margita Hellberg
Beställare: Byggnadsstyrelsen / Akademiska Hus

Projektet genomfördes i tre etapper och innebar en total ombyggnad samt helt ny inredning. Målsättningen var att återskapa byggnadens ursprungliga kvaliteter i kombination med självständiga tillägg, initierade av nya verksamheter. De tongivande materialen är kalksten, ek, läder, linoleum och textil.

ROT-priset 1996, motivering:
”Man har lyckats blanda ny och gammal arkitektkultur och byggt in dagens moderna krav i en gammal fin miljö. Med hjälp av effektivisering har man skapat nya ytor och studiemiljöer som kan stå sig i många sekel.”

Juryn för ROT-priset 1996 bestod av: Harald Norbelie – Radioprogrammet ”Gata upp och gata ner”, Reinhold Gustafsson – Byggmästare, Jan Wejdmark – NewSec AB, Bengt Wahllöf – Forsell och Wahllöf Arkitektkontor AB, Karin Ekstrand – ROT-Utskottets sekreterare, Stockholms Byggmästarförening

Priset delas ut av Stockholms Byggmästareförening.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Åke E:son Lindman