Sparreska Palatset & Kammarrättens Hus

Adress: Birger Jarls Torg, Riddarholmen Stockholm
Uppdrag: Ombyggnad och restaurering
Byggnadsår: 1600-talet & 1806
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ombyggnadsår: 2009-2012
Bruttoarea: ca 5000m²
Ansvarig: Bosse Ericson
Handläggare: Johan Ahnborg
Beställare: Statens Fastighetsverk, Lisbeth Söderhäll
Hyresgäst: Regeringsrätten / Domstolsverket
Projektledning: Projektledarhuset, Bo Beutler

Sparreska Palatset från 1600-talet och Kammarrättens Hus från 1806 är idag hemvist för Kammarrätten. De bägge byggnaderna genomgick under 1970-talet en genomgripande upprustning och ombyggnad. Som grund för arbetet har legat studier av byggnadshistorisk rapport från Stadsmuseet och vårdprogram från SFV, samt förstudier av tillgänglighet.

På grund av strategiska skäl har Domstolsverket beslutat att flytta Kammarrätten till Gamla Riksdagshuset, där en del av Kammarrätten redan finns idag. När husen tomställs kommer de att byggas om för Regeringsrätten..

Regeringsrätten sitter idag med sitt kansli och personal i Gamla Riksdagshuset och 19 regeringsråd i Stenbockska palatset. Alla dessa ska i framtiden rymmas i Sparreska Palatset och Kammarrättens hus. Dessa två hus kommer att betraktas som en byggnad, var och ett restaureras efter sina förutsättningar. För att lösa höjdskillnader och samband mellan de två husen bygger också en ny hiss och trappa i vinkeln mellan husen.

Byggnaderna har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och är statliga byggnadsminnen från år 1935. Vår ambition är att nödvändiga yttre tillägg utformas på ett sätt att de smälter in i den helhet som finns idag. Husen kommer fortsättningsvis att behålla sin karaktär. Invändigt finns många skyddsvärda interiörer som bevaras. Moderna tillägg som brandavgränsande partier, nya kontorsrumsväggar, hissar, pentry, toaletter och fast inredning ges ett samtida uttryck.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor