Botanhuset – Naturhistoriska Riksmuseet

Adress: Svante Arrhenius väg 7
Uppdrag: Om- och tillbyggnad
Ursprungsarkitekt: Axel Anderberg
Byggnadsår: 1916
Kulturklassning: Byggnadsminne
Ansvarig: Gunnar Hellman
Handläggare: Pär Ahlbom
Beställare: Statens Fastighetsverk
Projektledning: SFV/Myhr Ullhammar

Botanhuset inrymmer Botaniska museet, en verksamhet i ständig förändring. För att kunna möta nya krav har ett nytt lokalprogram tagits fram av museet och för att rymma önskade funktioner i huset kräver detta program, förutom inredning av hela vinden, också igenläggning av samtliga dubbelhöga herbarierum. Ett alternativ med en mindre tillbyggnad en ”kub” på husets baksida har tagits fram. Denna kub skulle rymma samtliga samlingar och därmed frigöra ytor i det gamla Botanhuset som istället varsamt skulle kunna restaureras. Projektet är under utredning.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor