Manillaskolan ombyggnad

Adress: Djurgården
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Johan Adolf Hawerman
Byggnadsår: 1864
Ombyggnadsår: 2013
Ansvarig: Johan Ahnborg
Handläggare: Johan Törner

Byggnadsprogram för ombyggnad av Manillaskolan på Djurgården på uppdrag av Statens fastighetsverk.


Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor