Vasalundsskolan, Solna

Adress: Råsundavägen 80
Uppdrag: Ombyggnad
Ursprungsarkitekt: Nils Tesch
Byggnadsår: 1947
Ombyggnadsår: 1999-2000
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Staffan Bergrahm
Beställare: Solna/Sundbybergs skolförvaltning
Projektledning: Byggnadsfirman Erik Wallin

Vasalundsskolan var i stort behov av renovering. Beställaren ville dessutom ge skolan en tydlig IT-profil. Projekteringen omfattade, utöver en allmän upprustning, en tillbyggnad för nytt kök och matsal samt nya tekniska system. Beställarens önskemål om större öppenhet resulterade i att ett flertal täta väggpartier och dörrar ersattes av glaspartier.

Arkitekt fram till och med bygglovsskedet var Lena Dranger.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor