Södra huset, Frescati -vårdprogram

Uppdrag: Vårdprogram
Byggnadsår: 1999
Ansvarig: Per Ahrbom
Handläggare: Paul Kvanta, Bo Ericson
Beställare: Akademiska Hus
Projektledning: Hans Lind

Södra huset uppfördes 1968-71 och är en byggnad som står under ständigt förändringstryck. Förvaltaren Akademiska Hus önskade därför ta fram ett vårdprogram för att säkerställa att byggnadens ursprungliga karaktär inte förvanskas. Vårdprogrammet ska ge ökad kunskap och förståelse för de tankar och idéer som fanns när Södra Huset formades. Läs utdrag här.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor