aopkontor_1
aopkontor_2
aopkontor_3
aopkontor_4
aopkontor_5
aopkontor_6
aopkontor_7
aopkontor_8
aopkontor_9
aopkontor_10

Ahrbom & Partner kontor


Bakgrund
Ahrbom & Partners kontor är sedan 2007 beläget på Skeppsbron 44 i Stockholm. Byggnaden, som är blåmärkt av Stockholms stadsmuseum, ritades av arkitekt Fredrik Dahlberg och stod färdig 1910. Till och med 2017 disponerade kontoret delar av plan ett och hela plan två. I takt med att kontoret expanderade blev lokalerna trånga. När resten av plan ett blev ledigt fick Ahrbom & Partner möjlighet att överta hela våningsplanet.


Ökade flöden och gedigna material
En grundtanke i utvecklingen av kontoret var att skapa möjligheter till goda flöden i lokalerna. Som ett led i detta ritades en ny trappförbindelse mellan de båda våningsplanen i kontorets östra del. En ny entré från trapphuset till plan ett blev tillgänglig genom att väggar, som tidigare varit åtskiljande, togs bort. Genom att öppna upp lokalerna på det nedre planet ytterligare, möjliggjordes en ny, generöst tilltagen modellverkstad, ett utökat materialbibliotek, vilrum, mötesrum och wc. På plan två slogs det befintliga köket samman med ett intilliggande kontorsrum, vilket genererade ett ljust och betydligt större rum för måltider och gruppsammankomster.


En central hållning i projektet har varit att återanvända mest möjligt av de befintliga möblerna och materialen. Där tillägg har gjorts har stor vikt lagts vid att använda gedigna och miljövänliga material av hög kvalité med lång beständighet. Undertaket, som återfinns i stora delar av de nya lokalerna, består av liggande träribbor i furu. Förvaringsmöbler och hyllor är ritade specifikt för lokalerna.Adress: Skeppsbron 44

Ursprungsarkitekt: Fredrik Dahlberg

Byggnadsår: 1910

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2018

Lokalarea: 940 m²

Medverkande: Pär Ahlbom, Ann-Charlotte Ahrbom, Per Ahrbom, Maria Angantyr, Frank Bellini, Olle Bywall, Bosse Ericson, Anna Kolte, Paul Kvanta, Julijana Nyhaga, Elisabeth Wallström, Emilia Öster

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor