Uppdrag
Ombyggnad
Ursprungsarkitekt
Nils Ahrbom
Adress
KTH Campus Valhallavägen

Ombyggnadsår
2014
Ansvarig arkitekt
Pär Ahlbom
Beställare
Akademiska Hus