Uppdrag
Ombyggnad
Adress
KTH Campus Valhallavägen
Ursprungsarkitekt
Nils Ahrbom
Kulturklassning
Grönklassat

Ombyggnadsår
2014
Ansvarig arkitekt
Pär Ahlbom
Beställare
Akademiska Hus