Uppdrag
Om- och tillbyggnad

Adress
Osquars backe 31

Ombyggnadsår
1999-2002

Ansvarig arkitekt
Per Ahrbom

Beställare
Akademiska Hus

Till projektet