Uppdrag
Nybyggnad bostäder

Adress
Tunnlandsvägen 62

Byggnadsår
2000-2001

Ansvarig
Per Ahrbom

Beställare
Stockholmshem