Uppdrag
Vårdprogram Södra stadshuset, Stadsmuseet

Adress
Ryssgården, Peter Myndes backe 6 och Götgatan 1, Stockholm

Ursprungsarkitekt
Nicodemus Tessin d.ä.

Byggnadsår
1600-
Kulturklassning
Byggnadsminne

Projektår
2010

Ansvarig
Johan Ahnborg

Beställare
Fastighetskontoret