Uppdrag:
Nybyggnad

Ansvarig
Paul Kvanta

Beställare
Privat

Byggnadsår
2008-2009