AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-20
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-11
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-12
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-13
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-14
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-15
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-16
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-21
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-25
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-42
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-43
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-50
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-54
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-58
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-1
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-2
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-5
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-7
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-9
AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-10

A Working Lab Campus Solna


Som en del av Akademiska Hus nationella coworking-koncept A Working Lab – AWL – har Ahrbom & Partner tagit fram inredning till ett campusnära arbetsplatskoncept där akademi och arbetsliv kan mötas.

 

Coworking-miljö i före detta djurhus

Tegelbyggnaden är en del av Ture Rybergs vinnande bidrag till utformningen av Karolinska Institutet från 1936. Andra världskriget fördröjde byggprocessen och det dröjde till mitten på 1950-talet innan den första etappen var färdig. Byggnaden, som i KI:s regi tidigare nyttjats som djurhus, var 2019 i behov av en totalrenovering. I samband med detta fick Ahrbom & Partner i uppdrag av Akademiska Hus att utforma en central mötesplats för deras coworking-satsning A Working Lab.

En mötesplats inom Life Science

AWL Campus Solna är en mötesplats för innovation inom Life Science, ett arbetsplatskoncept där akademi och arbetsliv ges möjlighet att mötas och samverka. I konceptet ingår kontor, flexibla arbetsplatser, delade gemensamhetsutrymmen, mötesrum och labb för mindre, medelstora eller oetablerade företag. Vårt mål i projektet har varit att lyfta fram och knyta an till byggnadens ursprungliga karaktär och till den omgivande campusmiljön. Gemensamhetsutrymmen är placerade centralt för att fungera som naturliga mötesplatser i huset. Huvudentrén, som vänder sig mot akademiska stråket, har en lounge/café yta kopplad till en innergård med platser för utomhusarbete.


Medicinalväxter inspirerade till inredningskoncept

Byggnaden på Nanna Svartz väg 2 omges av planteringar med medicinalväxter, som anlades under 1940-talet av just Nanna Svartz. Svartz utsågs som första svenska kvinna till professor 1937 och var verksam inom Karolinska Institutet fram till 1957. Med medicinalträdgårdarna som inspiration valde vi en material- och kulörpalett som på ett konceptuellt, visuellt och taktilt plan knyter an till den omgivande miljön och i förlängningen till platsens historia.


Vi namngav även mötesrummen efter ett antal växter, samt tog fram ett skyltprogram med växtillustrationer till dessa. Inredningen är framtagen för att hålla över tid och för ett stort antal enskilda brukare, material är noga utvalda för att vara gedigna och hållbara. Vår ambition har varit att åstadkomma en inredning med ett samtida uttryck, men som samtidigt inte för snabbt upplevs som daterad.

Uppdrag: Hyresgästanpassning och Inredning
Ursprungsarkitekt: Ture Rydberg
Byggnadsår: ca 1945                                          
Ombyggnadsår: 2019-2020
Bruttoarea: ca 2700m2 BTA
Team: Pär Ahlbom, Annie Wallér, Isabelle Pohjanen, Emilia Öster

Kontaktperson: Annie Wallér

Beställare: Akademiska Hus
Fotograf: Johan Eldrot