Bibliotek-plattan_1
Bibliotek-plattan_2
Bibliotek-plattan_3
Bibliotek-plattan_4
Bibliotek-plattan_5
Bibliotek-plattan_6
Bibliotek-plattan_7
Bibliotek-plattan_8
Bibliotek-plattan_9
Bibliotek-plattan_10
Bibliotek-plattan_11
Bibliotek-plattan_12
Bibliotek-plattan_13
Bibliotek-plattan_14
Bibliotek-plattan_15

Bibliotek Plattan & Kulturhusets huvudentré


Projektet har innefattat ombyggnad, inredning och färgsättning av Kv Skansen 23, plan K1 i Kulturhuset i Stockholm.


Plan K1 som ligger i nivå med Sergels torgs nedre gångplan, Plattan, har byggts om till Kulturhusets nya huvudentré med en stor informationsdisk och det nya Bibliotek Plattan med konstrum, galleri, och läsescen. Här har också skapats en barnvagnsparkering för kulturhusets alla barnvagnsgäster, småbutiker och restaurang Kulturhuset Stories i ett öppet sammanhang. De allmänna toaletterna har byggts om till ett gemensamt ovalt förrum med access till många små wc, skötrum samt tillgängliga wc.


Kontakten mellan husets östra och västra delar har öppnats upp genom att den mörka korridorliknade passagen rivits och ersatts med ett ljust och öppet rumsamband som också erbjuder nya spännande verksamheter. De nya funktionerna ryms till stor del inom den öppna planlösningen och en ursprunglig tillgänglig entré till Klarateatern har kunnat öppnas upp. Restaurangen har fått en egen sommarentré i fasad mot torget samt en uteservering på Plattan.


Ombyggnaden har syftat till att vitalisera hela Kulturhusets bottenvåning samt att ge Kulturhuset en generös och öppen huvudentré direkt ut mot Sergels torg.


Huset ritades ursprungligen av Peter Celsing som vann tävlingen om ett nytt Kulturhus vid Sergels torg i stockholm 1966. Kulturhuset byggdes i etapper och stod klart att tas i bruk i sin helhet 1974. På plan K1 fanns från start 1971 fram till 1990 den välbesökta och uppmärksammade Läsesalongen med bl.a. tidskrifter, musiklyssning och sagogropar för barn.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Sergels Torg

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Peter Celsing

Byggnadsår: 1974

Kulturklassning: Blåklassat enligt Stockholms Stadsmuseum

Ombyggnadsår: 2010

Bruttoarea: 2000m²

Ansvarig: Per Ahrbom

Handläggare: Julijana Nyhaga

Inredning: Clara Lindencrona

Beställare: Stockholms Fastighetskontor / Jan Lind

Hyresgäst: Kulturhuset / erik Sjöström, Helena Gomér

Projektledning: KNSS projekt AB / Denny Sandberg, Anna Lysholm

Foto: Mats Adsten