drottning-kristina-1
drottning-kristina-2
drottning-kristina-3
drottning-kristina-4
drottning-kristina-5

Drottning Kristina – Syster & Bror


KTH har sagt upp hyresavtalet och överlåtit ansvaret för restaurangen till Akademiska Hus, som har handlat upp en ny krögare. I samband med detta har A&P Arkitektkontor ritat en ombyggnad, som till största delen handlar om att bygga om från brickluncher till barservering.


I och med att Värdshuset stänger för gott i och med semestern, är tanken att Syster o Bror även ska ta över dess funktion, med bokade luncher i öppna och slutna sällskap. Man tänker sig även olika typer av snabbmat typ deli, take away och after work med fullständiga rättigheter och olika former av kvällsaktiviteter. Mindre konferenser kan också ordnas.


Syster o Bror driver idag en catering- och festvåningsrörelse som heter Muhren.Adress: Drottning Kristinas väg 24

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Nils Ahrbom

Byggnadsår: 1964

Ombyggnadsår: 2002

Ansvarig: Bo Ericson

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor