KTH-43-14_1
KTH-43-14_2
KTH-43-14_3
KTH-43-14_4

Fysikhuset – KTH Hus 43:22


Projektet omfattar en total ombyggnad av Gunnar Henrikssons fyrtio år gamla hus. Byggnaden har anpassats för de tre avdelningarna på institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) som flyttade in år 2003. Vägledande i projektet har varit att söka öppna upp huset för att föra in en transparens i den massiva tegelbyggnaden och utnyttja det naturliga ljuset optimalt. Väggar och byggnadsdelar har huvudsakligen färgsatts i vitt till mörkgrått med mer kulörstarka accenter i en skala från gult till rött.


Projektbeskrivning: Ladda ned som PDF


Adress: Teknikringen 14

Uppdrag: Ombyggnad

Ursprungsarkitekt: Gunnar Henriksson

Ombyggnadsår: 2002-2003

Ansvarig: Bosse Ericson

Handläggare: Pär Ahlbom

Beställare: Akademiska Hus

Projektledning: mum Projektbyggarna AB

Foto: Ahrbom & Partner Arkitektkontor